Záření viditelného spektra

Viditelné světlo tvoří jen velmi úzké rozmezí ve spektru elektromagnetického vlnění, avšak je pro nás velmi důležité tím, že je na něj citlivé naše oko a umožňuje nám vidění. Rozprostírá se od vlnových délek cca 750 nm (vidíme jej jako červené světlo), do cca 360 nm (fialové světlo). Energeticky je to v rozmezí přibližně 1,6–3,5 eV.

Světlo (l = 7,6 × 10–7 – 3,9 × 10–7 m → 760 nm – 390 nm)

Zdroje světla:

 • přirozené: slunce, oheň, hvězdy
 • umělé: žárovka, zářivka, výbojka, laser
 • chromatické: složené ze světla více vlnových délek, např. bílé světlo (složené ze sedmi barev)
 • monochromatické: 1 vlnová délka
 • laser (vyvolává v lidském oku světelný vjem).

Pomocí světla získáváme nejdůležitější informace o světě kolem nás – u světla rozeznáváme jeho intenzitu – jiná je v poledne a jiná při stmívání – a barvu – závisí na vlnových délkách obsažených ve světle. Světelné spektrum je část elektromagnetického spektra, ve kterém je zobrazena závislost barev světla na vlnových délkách:

 • červená (650 nm)
 • oranžová (600 nm)
 • žlutá (580 nm)
 • zelená (525 nm)
 • modrá (450 nm)
 • fialová (400 nm)

Uvedené vlnové délky jsou střední vlnové délky pro dané barvy – podobný odstín je i pro okolní vlnové délky).

Sluneční spektrum

Zpět