Ultrafialové záření

Utrafialové záření (označuje se zkratkou UV) navazuje hned za (fialovým) viditelným světlem směrem ke kratším vlnovým délkám, neboli vyšším frekvencím. Vzniká deexcitací v atomech při přeskoku elektronů z vyšších slupek na nižší, energie fotonů se pohybuje v rozmezí cca 4–100 eV.

Záření pod 295nm, UVC záření v oblasti od 100–280nm a krátkovlnné UVB záření jsou v ozónové vrstvě filtrována. Ozónová vrstva se nachází v kyslíkové atmosféře, kde následkem vysoce energetického záření ( UVC) je kyslík O__2__ přeměňován na ozón O__3__.

Je tedy logické, že v polární oblasti je a vždy bude ozónová díra , protože sem nesvítí slunce.

UV záření

Zpět