Perpetuum mobile

Perpetuum mobile prvního druhu

Perpetuum mobile prvního druhu (perpetual motion machine of the first kind) je definováno jako stroj (zařízení), které by trvale či periodicky konalo práci bez toho, že by mu byla dodávána tomu odpovídající energie zvenčí – v utopistických představách šlo o snahu sestrojit tzv. věčný motor.

Existence takového zařízení odporuje zákonu zachování energie (první věta termodynamická), a proto takové zařízení nemůže existovat.

Perpetuum mobile druhého druhu

Perpetuum mobile druhého druhu (perpetual motion machine of the second kind) je zařízení, které beze ztráty (bez potřeby dodávat energii zvenčí) přeměňuje tepelnou energii na energii jiného druhu, případně na práci.

Ani takovéto zařízení nemůže existovat, porušuje totiž fyzikální zákon zvaný druhá věta termodynamická.

Za perpetuum mobile se považuje i stroj, který sice nekoná žádnou práci, ale setrvává stále v pohybu. Takové zařízení by v souladu s fyzikálními zákony mohlo fungovat, pokud by neexistovalo žádné tření a nedocházelo by ke ztrátě části energie nevratnou přeměnou na jiný druh energie, zejména v teplo.

Zpět