Ozonová díra

Ozónová vrstva se nachází v kyslíkové atmosféře, kde následkem vysoce energetického záření (UVC) je kyslík O2 přeměňován na ozón O3.

Je tedy logické, že v polární oblasti je a vždy bude ozónová díra , protože sem nesvítí slunce. Není správné očekávat, že nastane „spravný stav“ tehdy, když ozoná díra zmizí.

Záření pod 295nm, UVC záření v oblasti od 100–280nm a krátkovlnné UVB záření jsou v ozónové vrstvě filtrována.

Zpět