Infiltrace

Mechanismus úniku tepla oknem je v zásadě stejný jako u obvodové stěny tj. kondukce, konvekce, radiace. Navíc se zde ale objevuje další druh ztrát tepla, a tím je infiltrace.

Infiltrace

Infiltrací rozumíme průnik studeného vzduchu zvenku do budovy netěsnostmi oken a dveří. (mezi křídly oken a dveří a rámem, někdy i netěsnostmi mezi rámem a stěnou). Jestliže někde vzduch vniká dovnitř, musí pochopitelně jinde unikat ven (exfiltrace).

Vzhledem k tomu, že teplý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, dochází v rámci jednoho okna k infiltraci ve spodní části okna a k exfiltraci v horní části okna. Podobně v chodbě domu vniká studený vzduch dovnitř netěsnostmi kolem vchodových dveří a okny ve spodní části budovy a teplý vzduch zase uniká netěsnostmi v horní části budovy. Průnik vzduchu netěsnostmi se velmi výrazně zvětšuje, přidá-li se k tlaku vyvolanému rozdíly teploty navíc nějaký další vliv. Tím je například vítr, opírající se do jedné strany budovy.

V případě vysokých a dlouhých budov (velké paneláky) je tlak působený větrem velmi výrazný a při větrném počasí tvoří tepelné ztráty infiltrací největší část tepelných ztrát budovy. Nezanedbatelný je také vliv ventilátorů odsávajících vzduch z koupelen nebo digestoře v kuchyních. Jakkoliv jsou tepelné ztráty infiltrací nežádoucí, je třeba uvést, že infiltrace plní i jednu pozitivní roli a tou je větrání. Pokud infiltraci zcela potlačíme, musíme zajistit hygienicky nutnou výměnu vzduchu vhodným větráním (viz níže). Velikost infiltrace se charakterizuje takzvaným součinitelem spárové průvzdušnosti. Značí se iLV a udává kolik m3 vzduchu projde 1 m délky spáry za jednu sekundu při rozdílu tlaku (mezi vnitřkem a vnějškem) 1 Pa.

Podrobná tabulka součinitele prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří je uvedena v ČSN 73 0540

Zpět