UniCreditBank ČR, a.s.

Druh použité fólie: TITAN 50 Xtra a TITAN 35 Xtra.

  • Klient: UniCredit Bank ČR, a.s.
  • Datum realizace: září 2013
  • Zadání: instalací externích tónovaných fólií zamezit přehřívání místností, snížit teploty v interiéru budovy v důsledku slunečního záření
  • Charakter budovy: banka
  • Typ výplně: izolační dvojsklo
  • Instalační plocha: 43 m2
  • Řešení: Instalace externích fólií TITAN 50 Xtra. a TITAN 35 Xtra.
  • Způsob instalace: aplikace na externí stranu prosklení

Ukázky

Externí fólie TITAN 50 Xtra a TITAN 35 Xtra.

Externí fólie TITAN 50 Xtra a TITAN 35 Xtra.

Externí fólie TITAN 50 Xtra. a TITAN 35 Xtra.

Externí fólie TITAN 50 Xtra. a TITAN 35 Xtra.

Externí fólie TITAN 35 Xtra.

Externí fólie TITAN 35 Xtra.

Seznam referencí