Neutrální čirá MAC 6000

Druh použité fólie: termoizolační okenní fólie

  • Klient: soukromá osoba
  • Datum realizace: červenec 2014.
  • Zadání: instalací termoizolačních fólií na okna snížit tepelné ztráty. Druhotný efekt termoizolačních fólií: letních měsících pokles teplot v interiéru – snížení přehřívání v důsledků tepelného slunečního záření.
  • Speciální požadavek: Zachovat tón denního světla.
  • Charakter budovy: rodinná vila
  • Typ výplně: izolační dvojsklo.
  • Instalační plocha: 40m2
  • Řešení: termoizolační keramická fólie MAC 6000.
  • Způsob instalace: aplikace na vnitřní stranu prosklení.

Ukázky

Keramická okenní fólie MAC 6000 - termoizolační fólie

Keramická okenní fólie MAC 6000 - termoizolační fólie

Keramická okenní fólie MAC 6000 - termoizolační fólie

Keramická okenní fólie MAC 6000 - termoizolační fólie

Seznam referencí