Velterhy Brno

Druh použité fólie: Externí solární fólie SILVER 20

  • Klient: VELETRHY BRNO
  • Datum realizace: srpen 2005
  • Zadání: instalací vhodného typu solární externí fólie, zajistit maximální ochranu před tepelným slunečním zářením (zamezit přehřívání interiéru) a zajistit dostatečnou ochranu proti oslnění
  • Charakter budovy: vstupní hala
  • Typ výplně: izolační dvojsklo
  • Instalační plocha: 120 m2
  • Řešení: SILVER 20 XTRA.
  • Způsob instalace: aplikace solární fólie na vnější stranu prosklení z plošin

Ukázky

Prosklené plochy s nainstalovanou externí protisluneční solární fólií SILVER 20 Xtra. Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Prosklené plochy s nainstalovanou externí protisluneční solární fólií SILVER 20 Xtra. Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Prosklené plochy s nainstalovanou externí solární fólií SILVER 20 Xtra. Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Prosklené plochy s nainstalovanou externí solární fólií SILVER 20 Xtra. Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Prosklené plochy s nainstalovanou externí protisluneční solární fólií SILVER 20 Xtra. Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Prosklené plochy s nainstalovanou externí protisluneční solární fólií SILVER 20 Xtra. Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Průbeh instalace:

Instalace externí protisluneční solární fólie SILVER 20 XTRA. - pravá strana. 
Odstranění původní fólie a čištění - levá strana.
Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Průbeh instalace: Instalace externí protisluneční solární fólie SILVER 20 XTRA. - pravá strana. Odstranění původní fólie a čištění - levá strana. Cílem instalace je zamezit přehřívání interiéru a oslnění.

Seznam referencí