AUTOFÓLIE- Osvědčení č.1818 bylo prodlouženo

Prodloužení platnosti Osvědčení č.1818

Ministerstvo dopravy ČR dne 16.7.2008 pro­dloužilo platnost Osvědčení č.1818 do 30.9.2010. Nové Osvědčení se nevydává pouze se původní doba platnosti prodlužuje.

Tuto informaci je třeba zákazníkům sdělit a vysvětlit, protože prodloužení platnosti je uvedeno pouze v jednom řádku v ROZHODNUTÍ. Na Osvědčení č.1 818 je jeho platnost omezena do 31.12.2003. Mi­nisterstvo dopravy nevydává nové Osvědčení a zákazníci se domnívají, že je neplatné. Zavedená praxe aktualizované Osvědčení nevydávat je pro Ministerstvo dopravy jednoduší, ale pro instalační firmy je nepraktické každému zákazníkovi vysvětlovat a dokazovat, že platnost byla prodloužena. Zákazník se sám může přesvědčit, je–li instalační firma držitelem osvědčení, popřípadě zda má autorizaci od držitele Osvědčení.

Seznam držitelů schválení pro provádění úprav zasklení vozidel bezpečnostními a ztemňovacími fóliemi a ztemňovacími skly Je škoda, že ministerstvo aktualizovalo seznam naposled v roce 2006. Současný seznam držitelů , lze získat telefonickým dotazem na Ministerstvu dopravy ČR.

Osvědčení č.1818

Osvědčení č.1818

Rozhodnutí o prodloužení platnosti do 30.9. 2010

Rozhodnutí o prodloužení platnosti do 30.9. 2010

Rozhodnutí o prodloužení platnosti do 30.9. 2010

Rozhodnutí o prodloužení platnosti do 30.9. 2010

Zpět