Okenní fólie v roce 2007

Každý distributor ke konci roku hodnotí uplynulé období a přemýšlí jak si zlepšit a upevnit pozici na trhu. Každý ekonomický subjekt se snaží snížit náklády a zvýšitt prodej. Toto snažení můžeme charakterizovat jedním slovem produktivita.

Jak zvýšit produktivitu? Jaké fólie se budou prodávat? Jak zajistit zvýšení prodeje? Do které průmyslové oblasti zaměřit pozornost? Jak koordinovat mezinárodní distribuci? Jak sladit protichůdné požadavky mezinárodních distributorů na výrobu okenních fólií? Jak efektivně skloubit americký a globální trh s požadavky českého trhu?

To jsou jen některé podstatné otázky, na které je nutné najít správné odpovědi. Nalezení správných odpovědí je prvním předpokledem pro úspěšný rok 2007. Pro pochopení a snažší orientaci v prodeji okenních fólií je dobré se seznámit se strategií a obchodními záměry výrobce.

Nabízíme pohled do interní přípravy obchodní strategie společnosti Madico pro rok 2007. Je užitečné sledovat, jak se v přípravě prodeje a marketingu vzájemně doplňuje americká jednoduchost a přímočarost s japonskou precizní logikou a citem pro detail.

Podstata tohoto plánu je velmi jednoduchá: „odstraňte to, co brání produktivitě“.

Stejné obličeje, nová místa:

Od Toma Niziolka

Distributoři Madica si jsou dobře vědomi naší oddanosti efektivitě. Od výrobních postupů přes distribuci po vyřizování reklamací se společnost zaměřuje na to, jak být tou nejefektivnější společností. Dnes mám to potěšení se s Vámi podělit o vzrušující novinku, která se týká toho, jak bude naše organizační struktura podporovat náš cíl, který se týká racionalizace práce. Podstata tohoto plánu je velmi jednoduchá: odstraňte to, co brání produktivitě. Naším cílem je umožnit manažerům využít jedinečné schopnosti každého člena týmu pomocí toho, že přeuspořádáme prodejní a marketingové oddělení. Nakonec, když je zaměstnancům umožněno aby byli skvělí, roste produktivita. Cíl tohoto počátečního kroku dost přesahuje snižování nákladů. Vyšší výkonnost celého prodeje a marketingu pomůže Madicu soustředit zdroje na naše nejvyšší priority- jmenovitě: zvyšovat hodnotu výrobku a zlepšit zákaznický servis.

V této nové struktuře jsem převzal pozici marketingového a prodejního ředitele pro globální operace Madica. Mým partnerem bude Bob Smar, který bude mít na starosti severoamerický trh a při podpoře našich mezinárodních zákazníků budu spolupracovat s Mikem Whartonem. Očekávám, že s Mikem, který zůstane hlavním viceprezidentem, strávím hodně času, protože Evropa a Asie jsou pro mě nové geografické oblasti. Bob Smar, Paul Panarisi, Carl Kernander, Frank Mannarino a Angela Puzzoová budou mými podřízenými a jejich role v naší organizaci se zvětší. Bob byl povýšen na manažera prodeje pro Severní Ameriku hlavně díky úžasnému úspěchu na Floridě. Bude přímo zodpovědný za celou oblast prodeje v Severní Americe. Povede naše přímé prodejní snahy na Floridě, v Kalifornii a Arizoně a zároveň bude řídit naše nezávislé distributory v Severní Americe.

Paul byl povýšen na marketingového manažera. Díky nepřekonatelné znalosti veškerého našeho sortimentu se dokonale hodí pro převzetí odpovědnosti za globální odbytové snahy a řízení personálu, který je nezbytný k tomu, aby se z Madica stal celosvětový vůdce. Jeho primárním cílem je vyvinout inovační odbytové programy, které budou stát na testech a analýze trhu. Carl převzal kontrolní zodpovědnost za Craiga Cartera v UK a nadále bude z technického hlediska pomáhat globálnímu prodejnímu úsilí společnosti. Vedle toho, že i nadále bude mít Carl zásadní roli v našem globálním obchodě s okenními fóliemi, podělí se o své odborné technické znalosti i s divizí Speciálních fólií ( „Specialty Films“).

Nebýt Frankovy tvrdé práce a obchodního postřehu, neměla by společnost Madico tak dominantní roli na obnovitelném energetickém trhu. V důsledku toho dostal na starosti řídit prodejní a obchodní vývoj v divizi Speciálních fólií. Jeho výzvou bude vyvážit trvalé nároky fotočlánkového průmyslu s širokým polem potřeb každého doplňkového segmentu speciálních fólií. Angela vyplnila pozici administrátora prodeje. Nadále bude mít na starosti spravovat záruky na rozbité sklo a zároveň bude pomáhat umožňovat výměnu informací mezi společností Madico a zákazníky.

Pro společnost Madico je to vzrušující doba a změny uvnitř společnosti reflektují naši orientaci na jasnou budoucnost. Těším se na to učit se od každého člena mého hodnotného týmu a být jejich společníkem.

Zpět