Nová řada termoizolačních fólií

Zima nás konečně pozvolna opouští a se vzrůstající teplotou je čas na vyhodnocení zimního období. Pro instalaci termoizolačních fólií byla minulá zima jednoznačně úspěšná.

Bude to znít trochu nepřiměřeně, ale nízké teploty a dlouhé zimní období je pro instalační firmy tím pravým prostředím pro nabídku jak ušetřit na energii při výtápění budov. Termoizolační fólie dokáží zadržet až 40% tepelného záření topných těles. Podrobnosti a rozbor naleznete v dokumentu Kudy uniká teplo (DOC, 44 Kb).

Již na podzim jsme uvedli na trh novou řadu termoizolačních fólií a byly jsme zvědavi jak bude zákazníky přijata. Odpověď zní – velice příznivě. Zákazníci si nejvíce cenili rozšíření sortimentu co do propustnosti a barevných odstínů. V minulosti jsme nabízeli pouze dva typy, což v mnoha případech omezovalo aplikaci.

Nová řada tepelně izolačních fólií Sunscape Select představuje komplexní nabídku co se týče účinnosti a transparence fólií. V nabídce jsou fólie zcela čiré,neutrální s minimální reflexí. Tato skupina nabízí ideální řešení tepelné izolace pro historické budovy. V případech jako jsou komerční budovy, zadní trakty a chodby je k dispozici soubor barevných fólií s celoroční účinností. Fólie HS-70, HS-50, Silver30, Silver50 se vzájemně doplňují a dokáží v interiéru vytvořit jednotný estetický dojem. Aplikaci jednotlivých typů volíme podle energetické situace interiéru.

Pro historické budovy s dřevěnými rámy, popřípadě komerční budovy jako jsou hotely nebo knihovny, je vhodná řada lehce bronzových fólii SB-20, SB –30, SB-45. Protože reflexe do exteriéru je téměř shodná, lze v tomto případě kombinovat různé odstíny bez obavy na porušení jednotného designu pláště budovy. Při instalaci bronzové řady získává zákazník navíc velice účinnou ochranu proti tepelnému slunečními záření v letním období. Tyto fólie dokážou odrazit až 45% tepelného slunečního záření. V zimním období bronzový nádech navozuje pocit tepla a útulnosti.

Obecně platí, že aplikace tepelně izolačních fólií se týká již postavených budov, kdy zlepšení tepelné izolace stávajícího zasklení je finančně velice náročné a v případě historických budov technicky nepřípustné. Je zřejmé, že instalované fólie nemají tak velkou tepelnou izolační účinnost jako nová izolační skla, ale poskytují řešení bez stavebního zásahu a velké finanční investice. Termoizolační fólie se instalují v ceně 700 Kč/m^^2^^.

Při stavbě nových budov váme doporučujeme dobře se seznamit s Legislattivními požadavky na tepelnou ochranu budov.

Žádejte od projektanta, stavební firmy nebo prodávajícího Energetický štítek budovy.

Velice vhodné je získat Energetický průkaz budovy. Od ledna 2006 začala platit směrnice, podle které může každý, kdo si nechá postavit, koupí nebo najme dům, požadovat od protistrany vystavení Energetického štítku a Protokolu ke štítku.

Protistrana je pak povinna mu vyhovět. Z Energetického štítku ihned vyplývá tzv. Stupeň tepelné náročnosti budovy (STN), který říká, jestli budova splňuje požadavky tepelně technické normy ČSN 73 0540–2.

Těm, kteří se chystají stavět, doporučujeme smluvně s dodavateli ujednat, že součástí předání stavby bude Energetický štítek s klasifikací, že STN stavby splňuje požadavky tepelně technické normy ČSN 73 0540–2. Tím si stavebník do značné míry ušetří složitou práci s definováním a kontrolou kvality, kterou požaduje.

Vzory Protokolu pro Energetický štítek budovy a Štítek budovy ve formátu pdf (Převzato z www.cka.cc)

Naše zkušenost Energoplan z praktického využití energetického průkazu budovy je následující:

Stavební úřady vyžadují doložení energetického průkazu velmi sporadicky. Dokonce ani u nových objektů s poměrně vysokou spotřebou energie nejsou vždy energetické průkazy stavebními úřady vyžadovány. Tato skutečnost však nemění nic na faktu, že zákon č.406/2000 Sb. předepisuje za porušení povinností podle § 6, odst. 4 pokutu až do výše 5 000 000,– Kč. Domníváme se, že formulace v zákoně č.406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.291/2001 Sb. nejsou vždy zcela jednoznačné a v některých případech si protiřečí s jinými předpisy upravující tuto problematiku. Jediné co Vám můžeme doporučit, je v nejednoznačných případech konzultovat vzniklou situaci se Státní energetickou inspekcí, neboť ta je pověřena kontrolou dodržování zákona č.406/2000. Při případných sporech může rozhodnout pouze nezávislý soud. Úplně nejjednodušší řešení však je, nechat si energetický průkaz vypracovat vždy a dodržet limitní hodnoty měrných spotřeb energie. Když nic jiného, vrátí se vám tato investice ve formě uspořené energie.

Na závěr lze konstatovat, že aplikace termoizolačních fólií nachází široké uplatnění na stávajících objektech, kde přináší výrazné úspory bez nákladných investic. Při stavbě nových objektů se již uplatňují technologie, které nabízejí výrazně vyšší tepelně izolační parametry než termoizolační fólie. Přesto se často setkáváme s požadavky od zákazníků na dodatečnou úpravu tepelného a energetického režimu nové budovy. Okenní fólie nabízejí jemné doladění podle požadvků na činnost v interiéru a místní klimatické podmínky.

Štenberský palác
Aplikace HS-70, HS-50

Štenberský palác Aplikace HS-70, HS-50

Jiřský klášter
Aplikace HS-50

Jiřský klášter Aplikace HS-50

Anežský klášter
Aplikace Silver-50

Anežský klášter Aplikace Silver-50

Dům U Černé Matky Boží
Aplikace Silver-30, HS-70

Dům U Černé Matky Boží Aplikace Silver-30, HS-70

Záběhlický zámek
Aplikace HS-70, HS-50, Silver-50

Záběhlický zámek Aplikace HS-70, HS-50, Silver-50

Letiště Praha-Ruzyně
Aplikace SB-34

Letiště Praha-Ruzyně Aplikace SB-34

Zpět