Madico-výrobce okenních fólií informuje

Přinášíme překlad článku ředitele společnosti Madico, ve kterém se loučí s výkonným ředitelem japonské mateřské společnosti Lintec. Několikrát jsme měli příležitost neformálně se setkat s panem Kainosem a můžeme slova z Bobova článku jenom potvrdit. Večery s Kaiem patřily k nejlepším zážitkům z výstav a mezinárodních konferencí. Dlouhé přednášky jsme přečkali s nedočkavostí na posezení s Kaiem. Nezapomeneme na jeho dětský úsměv, když jsme Kaiovi darovali lahev becherovky. Překvapivě ani Kai nezapomněl a poslal před odchodem z Madica osobní dopis. Doufáme, že Kai bude mít konečně čas a přijede do Prahy.

„Připojte se, prosím, ke mně a pojďme (Kaiovi) popřát hodně úspěchů v důchodu a ve zcela nových výzvách, které ho čekají.“ Bob Connelly

Pohled na velikost Od Boba Connellyho

Měsíc září je pokládán za měsíc změny. Mění se barva listů, slunce začíná dříve zapadat a studenti se vrací do školních lavic. Nicméně společnosti Madico přinesl tento měsíc neobvyklou změnu. Minulý měsíc odešel do důchod náš výkonný ředitel pan Hisayasu Kainose, kterému láskyplně říkáme jen: Kai. Protože mnoho čtenářů nemělo to štěstí přímo s Kaiem pracovat, s potěšením a hlubokou pokorou se ujmu této příležitosti a nabídnu „pohled“, skrze který budou moci toho skvělého člověka spatřit. Přes padesát let pracoval pro Lintec, mateřskou společnost Madico. Kaiovy přínosy doslova přesáhly jeho život. Spíše, než abych vyjmenovával všechny jeho úspěchy, raději se zaměřím na jednu hodnotu, která ovlivnila vše, co dělal. Tou hodnotou byla neochvějná úcta ke kolegům. Jak se říká, respekt plodí respekt. Tato velmi výjimečná vlastnost Kaiovi umožnila, aby vedl ostatní, aniž by vyžadoval být v centru zájmu. Pod Kaiovým moudrým a spravedlivým vedením vyrostlo, osobně i profesně, mnoho členů týmu společnosti Madico. Učil hodnotám diplomacie, pracovní etiky a zdravého mínění. A to je jen pár z důvodů proč po něm na jeho počest pojmenovala společnost Madico své nejvyšší osobní ocenění. Spíše než, abych přemýšlel o září jako o konci Kaiovy kariéry v Madicu, vidím tento měsíc jako nový začátek. Hlavně je počátkem Kaiova prominentního místa v dlouhých a proslavených dějinách Madica. Připojte se, prosím, ke mně a pojďme Kaiovi popřát hodně úspěchů v důchodu a ve zcela nových výzvách, které ho čekají.

První zleva Bob, uprostřed Kai

První zleva Bob, uprostřed Kai

Poslední pohled před odletem do Japonska

Poslední pohled před odletem do Japonska

Zpět