IWFA

Na výroční schůzi 16.9.2005 IWFA (International Window Film Association) byly uzavřeny významné dohody o spolupráci pro rok 2006. Správní rada Board of Directors.

IWFA bude společně s IECC (Intrenational Energy Conservation Code) v roce 2006 pracovat na sjednocení legislativy a fyzikálních parametrech při výpočtech a návrzích pro tepelnou ochranu budov. V této oblasti se očekávají výrazné změny v souvislosti s rostoucí cenou ropy.

Již nyní jsou k dispozici programy pro výpočty tepelných ztrát. Pomocí těchto programů je možné orientačně stanovit náklady na snížení ztrát a jejich ekonomickou návratnost.

V České republice se na světové úrovni zabývá touto problematikou např. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Cech pro zateplování budov ČR (CZB), Asociace energetických auditorů (AEA).

Připravujeme ukázky článků z těchto odborných sekcí.

Další uzavřená dohoda je velmi významná a prospěšná pro průmysl okenních fólií. Dohoda formuluje spolupráci IWFA s NFRC (National Fenestration Rating Council). Tato spolupráce umožní společnou prezentaci a přinese významné marketingové propojení se sklářským průmyslem. Po dlouhé době jsou tak položeny základy pro hlubší spolupráci v oblasti aplikace okenních fólií.

Mnoho účastníků přivítalo velmi pozitivně tuto změnu orientace do oblasti stavebního skla. IWFA byla dříve soustředěna na automobilový trh a na aplikace autofólií. Přes tuto změnu orientace zůstává prodej fólií pro auta klíčovým segmentem pro výrobce okenních fólií.

Všechny výše uvedené návrhy jsou zpracovávány na pravidelných mezinárodních seminářích, které pořádá společnost Madico. Mezinárodní zástupci společnosti Madico si vzájemně vyměňují zkušenosti s prodejem a instalací okenních fólií v jednotlivých zemích.

V současné době je prezidentem IWFA Tom Niziolek  – sales and marketing director for Madico.

Konference mezinárodních zástupců firmy Madico.

Konference mezinárodních zástupců firmy Madico.

Paul Panarisi(vlevo) - výrobní ředitel, Tom Niziolek Marketing Director, Jay Larkin Manager Safety Film

Paul Panarisi(vlevo) - výrobní ředitel, Tom Niziolek Marketing Director, Jay Larkin Manager Safety Film

Zleva zástupci Francie, Portugalska, Česka, Ruska a Egypta.

Zleva zástupci Francie, Portugalska, Česka, Ruska a Egypta.

I na specializovaných přednáškách může být veselo.

I na specializovaných přednáškách může být veselo.

Zpět