Fólie nové generace - Madico Advanced Ceramics-MAC

Fólie typové řady-MAC 3000, MAC 4000, MAC 6000

V dubnu Madico uspořádalo druhou konferenci dealerů SunScape select na téma „Dosahujeme nových výšek“. A organizátoři to mysleli doslova. Konference se konala v nadmořské výšce kolem 1800 m v Lake Tahoe v Nevadě.

Obchodní ředitel Madica Tom Niziolek a garant setkání popisuje atmosféru na konferenci následovně.

„Věděli jsme, že sázíme na přízeň Matky přírody, ale na rozdíl od toho, jak se mi vedlo v kasinu Hyatt, jsme v sázce na počasí vyhráli. Navzdory varování před silnou bouří se hosté těšili z bezmračného počasí umožňující každému obdivovat překrásné jezero.

Přestože hotelový bar měl hrozivý název Proříznuté hrdlo, na atmosféru setkání to nemělo žádný vliv. Prezentace, semináře a večerní program byl prodchnut duchem týmové práce. Po jednoduchém oficiálním uvítání se dopolední program příštího dne rozjel naplno představením naší okenní fólie „s vysokým rozlišením“, které říkáme Madico Advanced Ceramics. Tento výrobek splňuje požadavky na materiál, který ve velké míře zachycuje ultrafialové paprsky a tepelný zisk ze slunečního záření, a přitom zachovává nejvyšší průzračnost skla, jakou si lze představit. (Vzhledem k tomu, jak se slunce odráželo od zasněžených hor, byly baseballové čepice MAC velmi užitečným reklamním předmětem!)„.

Keramické fólie typové řady MAC 3000, 4000, 6000 s transparencí viditelného světla 33%,43% a 61% budeme standardně prodávat koncem měsíce července. O vlastnostech nové okenní fólie vás budeme podrobně informovat a na požádání zašleme vzorky. Předpokládáme, že pro naše obchodní partnery budou keramické fólie marketingovým impulzem pro získání nových spokojených zákazníků.

Hostem konference byl Darrell Smith, mající vždy dokonalý přehled, vystoupil za IWFA a National Fenestration Counsel s informacemi o stavebních předpisech. Uznávaný autor publikací o prodeji Stephen Schiffman se zaujetím popsal praktické metody prodeje. Nakonec přišel Kent LeMonte s přesvědčivým vysvětlením účinných způsobů pronikání na trh s nově zavedeným výrobkem.

Závěr konference popisuje Tom následovně

„V poslední části denního programu si hosté mohli vybrat témata, která byla nejvhodnější pro konkrétní oblast činnosti každého z nich. Účastníci mohli pronikat hlouběji do tajů prodeje organizacím s Kentem LeMontem z Enpra, prodeje občanům s Frankem Friedlanderem z Cartus Distributing, řízení a operativy s Bobem Hansonem ze Sun Pro Glass Tinting a marketingu s Ronem Brownem (člověkem stojícím za naším programem SiteBuilder) a mou maličkostí.“

Velice zajímává byla přednáška Karla Kernandera, který osvětlil problematiku reklamací poškozeného skla a záruk, které Madico poskytuje.Této problematice se budeme věnovat velmi podrobně společně s našimi obchodními partnery. Následný seminář, při kterém si účastníci vyměnili zkušenosti z konkrétních projektů ukázal, že stále nejsou některé aplikace okenních fólií správně posuzovány a rizika poškození skla jsou podceňována. Instalační firma nesmí v touze získat zakázku ignorovat známá rizika a doporučení od výrobce.

Pro celý obor bude prospěšné publikovat některé instalace, které vedly k poškození prosklení. Žádáme naše obchodní partnery i zákazníky o zaslání informací nebo fotografii problémových instalací. Rádi se podělíme o vaše zkušenosti a s odborným komentářem přímo od výrobce zajistíme náležitou publicitu. Domníváme se, že otevřený a poctivý přístup zvýší prestiž našeho oboru.

Závěrečné hodnocení Toma Niziolka:

„První reakce na tuto akci byla ve všech směrech pozitivní. Rádi splníme vaše požadavky na další akci. Již teď přijímám návrhy na místo jejího konání v roce 2007. Co třeba Karibik?“

Mapa místa konání konference

Mapa místa konání konference

Lake Tahoe v Nevadě

Lake Tahoe v Nevadě

Zpět