Bezpečnostní fólie v denním tisku

Bezpečnostní fólie získávají pozornost MF DNES.

Bezpečnostní a ochranné fólie jsou již běžnou součástí ochrany našich bytů a objektů. Při rozborech, jak chránit a zabezpečit svůj majetek, pomáhá denní tisk ke zvýšení všeobecné informovanosti. Popis metod jak chránit svůj majetek těmi nejnovějšími technologiemi vede k rychlému zavádění novinek do praxe. Zloději jsou stále o krok v předu před technikou, která chrání naše soukromí a majetek. Přesto máme mnoho možností jak se učinně bránit. I ochrana se vyvijí a v mnoha případech je nad možnosti zlodějů.

Vždy bude platit pravidlo, že každý bezpečnostní systém lze překonat. Cílem je, aby překonání systému bylo co nejobtížnější a pravděpodobnost zachycení zloděje při činu co nejvyšší. Není možné opominout racionální hledisko přiměřené ekonomické investice do zabezpečení a vždy volit prostředky úměrné hodnotám, které chceme chranit. Investice do zabezpečení se vyplácí nejen ve zvýšené ochraně majetku, ale vrací se nám i ve větší psychické pohodě v době naší nepřítomnosti.

Jednoduše řečeno Pro klid bydlení je důležité investovat do bezpečnosti MF DNES-16.08.2006 (DOC, 33 Kb)

Finanční investice získává zcela jiný rozměr, chceme-li chránit zdraví a život. V tomto případě jsou finanční kalkulace velmi obtížné. V dalších novinkách přineseme ukázku jak se analyzují finanční investice do ochrany osob.

Žádná lidská činnost není bezchybná a vezeme-li v úvahu stres a časový limit při krádeži, je zřéjmé, že i zloději mají svá slabá místa. Znalost chyb a postupů při krádeži je základním vodítkem při výběru vhodného zabezbečení. Je dobré se seznamit s metodami, s kterými nás zloději okrádají. Metody vykradačů chat se nemění, můžete se na ně proto dobře připravit-MF DNES 23.8.2006 (DOC, 33 Kb.
Při ochraně svého majetku přemýšlejte a hledejte inspiraci jak vužít všech stavební prvků na vašem objektu. Příkladem může být Prosklený balkon či lodžie mohou být i dobrou ochranou proti zlodějům MF DNES-24.9.2005 (DOC, 31 Kb)

V současné době je již velmi široká nabídka okeních fólií, které přispívají nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale i ke zlepšení životní pohody a k úsporám energie.

Bezpečnostní a ochranné fólie:chrání nejen před zloději, MF DNES-23.08.2006 (DOC, 25 Kb)

Pro ilustraci nebízíme několik ukázek jak probíhá instalace bezpečnostních fó­lií.

Přejeme si, aby novinové články a fotografie Vás inspirovali k vyhledání našich služeb.

Zaměření plochy skla

Zaměření plochy skla

Odměření fólie

Odměření fólie

Nařezání fólie

Nařezání fólie

Očištění prosklené plochy

Očištění prosklené plochy

Ostranění krycí fólie lepidla

Ostranění krycí fólie lepidla

Přiložení fólie na sklo

Přiložení fólie na sklo

Ořezaní fólie podél rámu

Ořezaní fólie podél rámu

Vytlačení vody mezi fólií a sklem

Vytlačení vody mezi fólií a sklem

Vytlačení vody - pohled z jiného úhlu

Vytlačení vody - pohled z jiného úhlu

Úklid po instalaci

Úklid po instalaci

Konečný výsledek=spokojený zákazník

Konečný výsledek=spokojený zákazník

Zpět