Bezpečnostní fólie na neprůstřelná skla

Vždy když řešíme úkol zabezpečit objekt proti vloupání, nakonec stojíme trochu bezradní před okny a klademe si otázku, jak nejlépe zpevnit tabule z křemičitého skla.

Sklo je tvrdý materiál, ale bohužel křehký. Obecně každá ochrana je odstupňovaná a platí čím vyšší stupeň odolnosti tím vyšší náklady. Úměra nákladů vynaložených na zabezpečení oken není lineární.

Například jako standardní zabezpečení v kategorii odolnosti P2A poslouží bezpečnostní fólie v ceně 1000 Kč/m^^2^^. Při vyšších požadavcích na odolnost budou náklady v ceně 3000 Kč/m^^2^^. A pro ještě vyšší nároky se dostáváme k cenám nad 6000 Kč/m2.

Při výběru kategorie odolnosti budeme stát před rozhodnutím zvolit správný poměr mezi náklady a výsledným efektem zabezpečení. Stupeň zabezpečení se dá limitně zvyšovat téměř do nekonečna, podobně jako strach. Pro instalační firmy není nic lepšího než přestrašený a úzkostný zákazník ovlivněný akčními filmy.

Pro rozumný výběr odolnosti prosklení a snazší rozhodování vám nabízíme přehled současně dostupných technologií pro zabezpečení okenního skla. Cílem článku je nabídnout základní orientaci ve způsobu zabezpečení, přiblížit metody hodnocení stupně odolnosti a v neposlední řadě vás seznámit s instalačními cenami.

Jako základní zasklení budeme uvažovat izolační dvojsklo. Pro zvyšování odolnosti tohoto typu zasklení budeme přidávat nebo kombinovat další materiály. Pokud stačí ochrana zpomalující průnik pachatele a zamezující prohození cizích předmětů doporučujeme instalaci bezpečnostní fólie v kategorii P2A v ceně 1 000 Kč/m^^2^^. Pro vyšší rizika doporučujeme instalaci bezpečnostní fólie v kategorii P4A- v ceně 2 600 Kč/m^^2^^.

V případě, že nevíte jakou zvolit kategorii odolnosti zda P2A nebo P4A, nabízíme vám bezplatnou konzultaci nebo doporučujeme se obrátit na vašeho pojišťovacího agenta či jinou profesionální instalační firmu.

Zásadní výhodou instalace bezpečnostní fólie je možnost úpravy libovolného stávajícího zasklení bez nutnosti stavebních a konstrukčních úprav okenních rámů a zasklení. Instalace se provádí z interní strany zasklení. Fólie jsou čiré s propustností 80 % denního světla. Instalace bezpečnostní fólie nemění vizuální vzhled původního zasklení pouze mechanicky zpevňuje prosklení oken.

Další efektivní cestou pro dosažení ještě vyšší odolnosti je vrstvené sklo, které se skládá ze dvou či více vrstev skla, kdy mezi sousedními skly je vždy polivynilbuty­ralová fólie.

Českým výrobcem bezpečnostních vrstvených skel je Glaverbel. Výhodou toho typu zasklení je možnost zvyšovat odolnost zvyšováním počtu vrstev skla. Nevýhodou je nutnost výměny původního zasklení a v případě požadavku na vyšší odolnost nutnost výměny okenního rámu, protože vícevrstevné sklo má výrazně větší hmotnost než původní izolační dvojsklo.

Méně známé je, že kromě skla se velmi úspěšně používá lehký, houževnatý a dobře průhledný polykarbonát. Většinou se používá Lexan, případně vrstvený Lexgard. Ještě vyšší nároky na zabezpečení poskytuje zasklení odolné proti střelám běžně označované jako neprůstřelné sklo. Je třeba poznamenat, že ochrana, kterou poskytuje neprůstřelné sklo nezávisí pouze na úrovni odolnosti výrobku samotného, ale také na vzhledu a upevnění skla.

Podle způsobu výroby můžeme neprůstřelná skla rozdělit do následujících skupin:

  • Neprůstřelné sklo vrstvené-Connex
  • Neprůstřelné sklo vrstvené s litou pryskyřící-Konab
  • Neprůstřelný vrstvený polykarbonát-Lexgard
  • Neprůstřelné kombinace polykarbonátů a skel Norshield
  • Neprůstřelná okna osobních automobilů
  • Neprůstřelné prosklení obrněných vozidel
  • Neprůstřelná skla s umělým safírovým sklem (11 Kb)

Speciální neprůstřelná skla jsou pro civilní sektor nedostupná například sendvičové řazení vrstev skla a průhledné hliníkové fólie atd.

Jestliže zákazníkovi nestačí zasklení odolné proti vloupání a ochrana před střelnými zbraněmi, ale požaduje ochranu před pumovým útokem, můžeme mu nabídnout explozím odolná okna odolávající náložím s plastickou trhavinou. Je-li od zasklení požadována schopnost odolat pumovým útokům s náloží přiloženou přímo na skle okna je nutné použít tří vrstevné sklo mezi nimiž jsou vzduchové mezery. Vnější sklo je slabé na rozdíl od vnitřního skla, které je mnohavrstevné. Více se dozvíte na stránkách výrobce Sälzer.

Co se týče uplatnění bezpečnostních fólií při výrobě neprůstřelných skel nacházejí své nezastupitelné uplatnění v případech, kdy je požadováno, aby zasklením nepronikla střela a neuvolnily se úlomky skla ze zadní chráněné strany. Tento typ zasklení odolného proti střelám se klasifikuje do příslušné třídy odolnosti s doplňujícím označením NS(Non Splinter). Jsou-li povoleny úlomky skla z chráněné strany je u označení třídy odolnosti označení S (Splinter).

Na závěr můžeme budoucím zájemcům o zabezpečení oken doporučit, aby svůj záměr konzultovali s odbornou firmou a volili jen homologované systémy . Protože jsme si vědomi, že problematika zabezpečení oken je široký obor s mnoha speciálními postupy, které z pochopitelných důvodů nejsou běžně dostupné, nabízíme bezplatnou konzultaci. Bez váhání nás kontaktujte.

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.Třída odolnosti BR3-NS- tloušťka 28 mm

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.Třída odolnosti BR3-NS- tloušťka 28 mm

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.Třída odolnosti BR3-NS- tloušťka 28 mm

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.Třída odolnosti BR3-NS- tloušťka 28 mm

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.

Neprůstřelné sklo s bezpečnostní fólií.

Klasifikace odlnosti-kulové zbraně

Klasifikace odlnosti-kulové zbraně

Klasifikace odolnosti-brokové zbraně

Klasifikace odolnosti-brokové zbraně

Zpět