Bezpečnostní fólie certifikované podle evropské normy EN 12 600

Úspěšně jsme dokončili homologace bezpečnostních a ochranných fólií v souladu s evropskou normou EN 12 600. Tato evropská norma je zkušební normou, určenou ke klasifikaci plochých výrobků ze skla pro použití ve stavebnictví podle odolnosti proti nárazu a charakteru lomu. Klasifikace podle výšky pádu odpovídá odstupňovaným hodnotám energie přenesené při nárazu osoby.

Systém Klasifikace podle EN 12 600 (PNG, 3788 Kb)

se vztahuje na zvýšení osobní bezpečnosti prostřednictvím:

  • omezení řezných a bodných zranění osob
  • postižení vlastností materiálu

Podrobnější popis naleznete v dokumentu Bezpečnostní a ochranné fólie- EN 12 600 (DOC, 38 Kb).

Norma EN 12 600 je od května 2003 povinně zavedena v České republice.

Méně odbornou terminologií se dá říct, že ochranné fólie poskytují ochranu před poraněním při pádu nebo nárazu do skleněné plochy, neboť udrží úlomky skla pohromadě. Jsou vhodné pro ochranu skleněných výplní dveří, přepážky, skleněné plochy ve schodištích, okna, balkónové dveře, střešní okna, bazény, zimní zahrady, odbavovací haly, letiště, železnice, hotely, divadla, dopravní terminály, výtahové šachty, výroba a zpracování potravin atd. Aplikace fólií podle EN 12 600 nachází široké uplatnění v projektech, kde se setkáváme s pojmem „Sklo ve stavebnictví“.

Protože ve stavebnictví se setkáváme s velice různorodou aplikací stavebního skla, rozhodlo se vedení společnosti Madico nechat certifikovat 20 typů okenních fólií. Navzdory vysoké ceně za testy cca 50 000$ se investice vrátila ve vzrůstající poptávce.

Okenní fólie testované v souladu s evropskou normou EN 12 600 nabízejí instalačním firmám a koncovým zákazníkům dostatečný výběr. Při všech aplikacích, kdy očekáváte od instalace bezpečnostní fólie omezení poranění při pádu do prosklené plochy, vždy vyžadujte od instalační firmy certifikát a správnou volbu vhodného typu fólie. Pečlivě zvažujte výběr fólie, zvláště v objektech, kde se pohybují děti. Nabízíme vám bezplatnou konzultaci a pomoc při výběru vhodné fólie.

Fólie MADICO-Certifikát EN 12 600/CN-14/2006

Fólie MADICO-Certifikát EN 12 600/CN-14/2006

Fólie MADICO-Certifikát EN 12 600/CN-14A/2006

Fólie MADICO-Certifikát EN 12 600/CN-14A/2006

Klasifikace podle EN 12 600

Klasifikace podle EN 12 600

Definice druhů skla

Definice druhů skla


Aplikace na rodinné domy

Aplikace na rodinné domy

Aplikace na rodinné domy

Aplikace na rodinné domy

Aplikace na rodinné domy

Aplikace na rodinné domy

Zpět