Okenní fólie a 3D brýle

Trh nabízí široké spektrum barevných fólií. Rozdíl nacházíme v kvalitě, životnosti a především ceně.

V poslední době stoupají poptávky po barevných fóliích, které po vylepení vytvoří dokonalou imitaci barevného skla. Využití nacházejí nejen pro architektonické úpravy, kde jsou kladeny požadavky na specifický odstín a zbarvení či pro dekorativní úpravy.

Zajímavou a velice efektivní alternativou je použití těchto fólií při výrobě 3D brýlí. Díky zcela čisté optické průhlednosti a vrstvě, která chrání fólii před poškrábáním i při časté manipulaci, byl tento materiál shledán zcela vyhovujícím.

Prostorové vidění nám připadá zcela běžné. Bereme ho jako standard , jako normu, která nám poskytuje informaci o vzájemné poloze předmětů kolem nás. Proč vidíme prostorově?

Hledíme-li na určitý předmět, stáčíme osy obou očí, aby se v předmětu protínaly. V obou očí vznikají na sítnici obrazy, které splývají v jediný zrakový vjem.

Oba obrázky se od sebe liší, neboť oči mají vzhledem k předmětu různou polohu a tato různost působí, že vidíme prostorově ( stereoskopicky ). Úhel, který svírají oční osy při pozorování předmětu se nazývá stereoskopická paralaxa. Při pozorování jedním okem je možné posoudit vzdálenost předmětů jen asi do 4 m.

Zakrytím jednoho oka se přesvědčíte o ztrátě schopnosti vnímat předměty prostorově.

Chceme-li získat prostorový obraz lze toho dosáhnout tím způsobem, že se pořídí zvláštní snímací kamerou se dvěma objektivy dva plošné obrazy. Další možností jak zaznamenat prostorový obraz tělesa je holografický záznam.

Fotografie nebo kamera snímá (přenáší) z obrazu tělesa pouze informaci o rozložení jasu. Tím získáme plošný obraz s rozložením jasu jinak řečeno fotografický nebo kamerový záznam.

Transformace jasu nenese žádnou informaci o hloubce prostoru. Stačí si vybavit přenos z fotbalového zápasu, kdy fotbalový míč na televizní obrazovce letí do branky, ale ve skutečnosti míří několik metrů mimo branku.

Na rozdíl od kamerového snímání jasu, holografie snímá informaci o změně vlnění (fáze vlnění ), dopadajícího na snímaný předmět. Dopadající vlnění se odrazí od snímaného předmětu a s referenčním vlněním vytvoří záznam o intenzitě a fázi vlnění. Tak vznikne hologram. Zjednodušeně si lze princip holografické záznamu popsat následovně. Dopadající vlnění se odráží od různě vzdálených bodů předmětu na snímací plochu (hologram).

To, že odražené vlny z různě vzdálených bodech zobrazovaného předmětu dopadají na snímací desku v různém čase, vytvoří interferenční obrazec. V tomto interferenčním obrazci je uložena informace o intenzitě jasu a rozměrech zobrazovaného předmětu.

Rekonstrukce prostorového záznamu vyžaduje speciálně upravenou optiku nebo speciální brýle. Z okenních fólií se pro výrobu 3D brýlí osvědčily barevné fólie s transparencí v optické kvalitě. Brýle opatřené barevnými fóliemi využívají principu barevného odfiltrování stereoobrazů. Tyto brýle si můžete zakoupit zde

Ukázka aplikace našich barevných fólií

Ukázka aplikace našich barevných fólií

Cenově dostupné prostorové vidění

Cenově dostupné prostorové vidění

Dokonale průhledné

Dokonale průhledné

Barevné fólie nahrazují skleněné filtry

Barevné fólie nahrazují skleněné filtry

Barevné fólie nahrazují skleněné filtry

Barevné fólie nahrazují skleněné filtry

Barevné fólie nahrazují skleněné filtry

Barevné fólie nahrazují skleněné filtry

Zpět