Autofólie BLACK OUT- Bezpečnostní neprůsvitná autofólie

Nové řešení při přestavbách vozidel z kategorie M1 na N1.

Po přečtení názvu novinky si možná někteří položí otázku, k čemu je dobrá bezpečnostní černá neprůsvitná fólie pro automobilová skla?

Ve slovníku nalezneme následující překlad anglického slova black-out: zatemnění budov za války, vymazání, zahlazení, znehodnocení.

Zatemnění, zahlazení, znehodnocení to jsou přesně ty správné významy, které se objevují v zákoně č.56/2001 Sb., který stanovuje zásady, jaká vozidla kategorie M1 lze upravit na vozidla kategorie N1 a jak při této úpravě postupovat.

Celý zákon pro stanovení zásad jaká vozidla kategorie M1 lze upravit na vozidla kategorie N1 a jak při přestavbě postupovat, naleznete na Zákon č.56/2001 Sb. další podrobnosti naleznete na Vyhláška MDS č.341/2002 (RTF, 559 Kb).

Přesné znění části zákona č.56/2001 Sb., která se týká úpravy autoskel, je následující:

  • Okna ve stěnách a bočních dveřích v prostoru pro náklad musí být chráněna ze strany prostoru pro náklad tuhou a pevnou zábranou (kromě zasklení v zadních dveřích, bočních posuvných dveřích, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje a zasklení bočních zadních dveří u vozidel s posuvnou přepážkou). Za takovou zábranu se považuje např. mříž s maximálním rozměrem otvorů 50×50 mm (viz vyhláška).
  • Tato okna mohou být též zcela “znehodnocena” a pevnostně zabezpečena. Za takovou úpravu lze považovat bezpečnostní folie schváleného provedení (pevnostní zabezpečení okna) v kombinaci s neprůhlednou (černou či v barvě karosérie) folií. Touto úpravou se ztratí vlastní charakter okna a lze ji považovat za rovnocennou s provedením vozidel se skříňovou karosérií kategorie N1 z prvovýroby, které jsou v nákladovém prostoru zcela bez oken (plechové stěny). Tato okna musí být zajištěna v horní poloze bez možnosti otvírání. Toto lze zajistit např. vyřazením z činnosti el. ovládání těchto oken, nebo demontáží kličky mechanizmu stahování a nahrazení krytkou apod.

Z textu zákona je zřejmé, že při úpravě automobilových skel musí být použity dva typy fólie. Nejprve se nalepí bezpečnostní fólie a jako další vrstva se lepí černá neprůsvitná fólie. Je-li k dispozici vhodná fólie, která současně splňuje kritéria na bezpečnost a neprůsvitnost, odpadá dvojí instalace. Přesně tak tomu je při použití autofólie BLACK OUT-X. Odpověď na otázku proč tomu tak je najdeme v Seznamu schválených fólií (PNG, 870 Kb) Ministerstva dopravy ČR.

Fólie BLACK OUT-X není pouze neprůsvitná černá fólie ( s propustností 0%), ale současně je homologována jako bezpečnostní fólie. Tyto dvě vlastnosti s výhodou využijeme při přestavbě vozidel z kategorie M1 na kategorii N1.

Fólie je vyrobena technologií vrstvené laminace. Výsledný sendvič je složen ze tří vrstev. 1.vrstva- tmavá polyesterová fólie, 2.vrstva- hliníková fólie, 3.vrstva- tmavá polyesterová fólie. Kombinace polyesteru a hliníku dává výslednému materiálu požadovanou pevnost i neprůsvitnost. Tloušťka fólie je 0,9 mm ( 3,5 MIL ). Protože fólie je tepelně tvarovatelná, umožňuje výlep z jednoho kusu materiálu beze spoje.

Změny způsobilosti vozidel kategorie N1, vzniklých úpravou vozidel kategorie M1 nejsou samoúčelné. Změna kategorie vozidla umožňuje v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. a § 72 odpočet daně z přidané hodnoty. Jinými slovy. Jestliže osobní vozidlo (kategorie M1) vybavíme předepsanou výbavou (posuvná přepážka nákladového prostoru, neprůhledná bezpečnostní fólie na sklech nákladového prostoru atd. ) může být vozidlo homologováno jako nákladní vozidlo kategorie N1. U takto upraveného vozidla lze uplatnit odpočet DPH.

Již mnoho našich zákazníků a pravidelných odběratelů ocenilo výhodu instalace pouze jedné bezpečnostní neprůsvitné fólie. Zákazník ušetří peníze a instalační firmy časové náklady spojené s instalací autofólií.

Pokud vzbudila autofólie BLACK OUT-X Váš zájem, využijte objednávkový formulář.

V případě podrobnějších informací nebo dotazu, nás kontaktujte prostřednictvím telefonu, e-mailu, faxu.

Budeme se snažit odpovědět na každý Váš dotaz. Vzorky fólie Black Out zašleme na požádání zdarma.

Seznam schválených fólií

Seznam schválených fólií

Atest 1818 platnost prodloužena do 30.6.2008

Atest 1818 platnost prodloužena do 30.6.2008

Atest 1818

Atest 1818

Instalace fólie Black Out
Přestavba vozů  Českého Telecomu

Instalace fólie Black Out Přestavba vozů Českého Telecomu

Instalace fólie Black Out
Přestavba vozů  Českého Telecomu

Instalace fólie Black Out Přestavba vozů Českého Telecomu

Ukázka fólie Black Out

Ukázka fólie Black Out

Zpět